Skip to main content

Inlevingsvermogen

Wat is inlevingsvermogen?

Inlevingsvermogen, ook ‘empathie’ genoemd, is de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van andere mensen, om daardoor hun gevoelens en standpunten te begrijpen en je in je handelen daardoor te laten leiden.

(Boek: “Empathie” van Roman Krznaric, pag. 10)

In de hedendaagse psychologie wordt het woord empathie in drie verschillende betekenissen gebruikt:

 1. Weten wat een ander voelt
 2. Voelen wat een ander voelt
 3. Met compassie reageren op andermans ontreddering

(Boek: “Sociale intelligentie” van Daniel Goleman, pag. 66)

En deze beschrijving roept dan weer deze drie vragen op:

 • Kunnen we wel echt weten en voelen wat een ander voelt want onze conditionering is toch uniek?
 • Wat precies bedoelt men hier met compassie? Bedoelt men hier hetzelfde met dit woord als wat men bedoelt in het boeddhisme?
 • Is dit dan uitsluitend bij ontreddering?

Misschien vinden wij antwoorden in ons literatuurlijstje want volgende boeken liggen alvast klaar:

 • Boek: “Een tijd voor empathie” van Frans De Waal
 • Boek: “Praten met vreemden” van Malcolm Gladwell
 • Boek: “Verbonden” van Peter Bos

=> Welk boek moeten wij volgens jou nog zeker toevoegen aan dit lijstje? Laat het weten in de comments.

We kunnen dus stellen, indien wij als mens er zouden in slagen om veel meer inlevingsvermogen te hebben, dat:

 • Meningsverschillen minder vlug tot conflicten zullen leiden
 • Onderhandelingen een grotere kans maken tot een win-win situatie
 • Samenwerkingen, tussen teamleden onderling en tussen teamleden en leidinggevenden, vlotter gaan verlopen
 • We aan onze klanten een uitmuntende beleving kunnen aanbieden.

=> Kortom: al onze interpersoonlijke relaties zullen sterk verbeteren.

Waar zit ons inlevingsvermogen?

De sociale neurowetenschap heeft ontdekt dat er in de hersenen twee verschillende empathie-netwerken bestaan:

 1. Het sociale neurale netwerk
 2. Het systeem van de spiegelneuronen.

Hersenwetenschappers onderzoeken momenteel in hoeverre beide systemen samenwerken om ons in staat te stellen ons in anderen te verplaatsen.

(Magazine: “Psyche en brein”, nr.6, 2009)

Onze overtuiging als coach

We geloven in de kracht van inlevingsvermogen als je de opmerkelijke resultaten leest van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika die als doel had de gruweldaden, die tijdens de apartheid waren begaan, vanuit een ander perspectief te bekijken.

Onze eigen ervaring is dat inlevingsvermogen ons helpt om minder oordelend naar mensen te kijken en meer verdraagzaam te zijn.  Dit ondersteunt dan weer onze luisterbereidheid (‘ik wil begrijpen’)  en oprechte aandacht waardoor we sneller de behoefte ontdekken van onze klanten en andere gesprekspartners.

Ik hoef niet akkoord te gaan maar ik kan de drijfveren wel begrijpen. Mijn lichaamstaal verandert en mijn stemkleur krijgt een andere meer verbindende trilling. Resultaat: we gaan in dialoog of we gaan akkoord dat we beiden een andere, totaal verschillende mening hebben. In beide gevallen blijft het respect voor elkaar.

Onze overtuiging als coach is dat inlevingsvermogen een noodzakelijke bouwsteen is om een duurzame verbinding op te bouwen met anderen, in om even welke context.  Inlevingsvermogen is één van de hoekstenen van onze samenleving.

Blijft de vraag:

=> Is inlevingsvermogen een vaardigheid, is het een waarde of nog iets anders volgens jou?

Laat ons weten wat jouw mening is en supergraag met een woordje uitleg