Skip to main content

Waarom ontstaan meningsverschillen?

Waar mensen samenleven en samenwerken is het logisch dat er verschillende meningen zijn hoe een bepaalde problematiek moeten worden opgelost.
Meningsverschillen op zich zijn best OK omdat dit aantoont dat er een sfeer is waarin mensen hun mening mogen uiten, dat er nagedacht wordt en dat er een betrokkenheid is.

Ik verwijs hierbij graag naar de piramide van Lencioni waar ook gesteld wordt dat om tot uitstekende resultaten te komen het belangrijk is dat er een basis is van vertrouwen.

Piramide van Lencioni

Piramide van Lenciona, zoals o.a. voorgesteld door Acerta

Als er geen basis van vertrouwen is, ontstaat er een kunstmatige harmonie en voelen mensen zich niet betrokken.

Waarom meningsverschillen dikwijls fout lopen

De adder onder het gras is de manier waarop we met die meningsverschillen omgaan.
En daar loopt het heel dikwijls fout omdat men zich dikwijls persoonlijk aangevallen voelt.

Zo kwamen we in een organisatie terecht waar de sfeer ondertussen al behoorlijk verzuurd was.
Er werd minder en minder gesproken over “de beste oplossing vinden” en meer en meer over “gelijk krijgen”.

Met meningsverschillen omgaan

We hebben samen met de hele ploeg en de bedrijfsleider alle mogelijke scenario’s in beeld gebracht hoe er kon worden omgegaan met de huidige situatie. Nadien kon iedereen zijn/haar voordelen en nadelen per scenario aanvullen en toelichten. Als trainer en coach traden we op als gespreksleiders en stelden we positief kritische vragen om het plaatje verder volledig te krijgen.

Nadat dit overzicht besproken werd, stelden we de vraag welk scenario hun keuze kreeg. Het scenario “In dialoog gaan” kreeg de voorkeurstem en tevens werd ook de behoefte zichtbaar om zich te bekwamen in dialoogvaardigheden.  Hierbij gaat het hoofdzakelijk om onbevooroordeeld te luisteren en sterke vraagstellingstechnieken.

Nieuwe dynamieken werden geboren en de organisatie kan weer een stap verderzetten in haar evolutie naar een performante klantgerichte organisatie.
Worden jullie regelmatig geconfronteerd met meningsverschillen? Hoe ga je daar mee om en aan welke tips denken jullie?