Skip to main content
Klanten helpen

Klanten helpen is…

“EEN KLANT HELPEN IS …”

Vaak zijn we geneigd om dan aan te vullen met : “…zoals we zelf willen behandeld worden.”

Laten we daar even bij stilstaan: “Een klant helpen is ….”

Als het voor mij snel moet gaan en voor John liever gedetailleerd en grondig, en we bestellen iets samen, hoe rijm je dat aan elkaar??? Als het bedrijf ons als klant heeft, kunnen ze zich identificeren met één van ons beiden maar

niet met ons allebei tegelijkertijd … .

Wat is het juiste antwoord?

Een klant helpen is:

  • De klant behandelen zoals die zelf wil behandeld worden.
  • Inleven in je klant.

Dit kan maar door goed te luisteren en door je klant goed te (leren) kennen. Dit geeft zelfs veel (tijds)winst achteraf: geen ruil, geen ontevredenheid, …

Recht op het doel af: Een tevreden klant!