Skip to main content

Pivota-Workshop: “Omgaan met meningsverschillen en conflicten tussen medewerkers”

Waar mensen samenleven en samenwerken is het logisch dat er verschillende meningen en visies zijn.  Op zich is een meningsverschil positief omdat dit betekent dat medewerkers zich betrokken voelen en hun mening durven uiten.  Meningsverschillen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een team.  Maar meningsverschillen kunnen conflicten worden en dan wordt het een remmende factor. Als bedrijfsleider is het belangrijk dat de samenwerking tussen je medewerkers verder vlot kan blijven verlopen.  We reiken je de nodige handvaten aan.

Na deze workshop ben je in staat om:
  • de vruchten te plukken van een meningsverschil

  • gepast te reageren op meningsverschillen om het niet te laten escaleren tot een conflict
Inhoud programma:
  • Fasen en crises in teamontwikkeling
  • Generatieverschillen op de werkvloer
  • Het belang van meningsverschillen voor de groei van het team
  • Meningsverschillen benaderen vanuit emotionele intelligentie
  • Inzicht in de verschillende escalatiefasen


  • Gepast reageren in de verschillende escalatiefasen
  • Mediation technieken

  • Praktijksimulaties met acteur

Klaar voor een andere aanpak?