Skip to main content

Pivota-Workshop: “Een cultuur van vertrouwen opbouwen”

Vertrouwen opbouwen is een belangrijke bouwsteen om als team en als bedrijf succesvol te kunnen zijn.  Maar vertrouwen moet opgebouwd worden en is in het begin heel broos.  We horen heel regelmatig de uitspraak: “Vertrouwen is goed, maar controle is beter”.  Recente onderzoeken in heel wat verschillende organisaties tonen een veel meer genuanceerde blik?  Wil je als bedrijf wendbaar en innovatief zijn dan heb je medewerkers nodig die gemotiveerd zijn en initiatief nemen.

Na deze workshop ben je in staat om:
 • om de bouwstenen van vertrouwen vorm te geven

 • om opnieuw vertrouwen op te bouwen in een team
 • tijdig valkuilen te herkennen
 • een plan van aanpak op te stellen om vertrouwen in het team en tussen de teamleden te versterken
Inhoud programma:
 • Nut en noodzaak:
  – De metafoor van “de rode lichten”

  – Systeemgedreven denken of contextgedreven denken
 • Psychologische veiligheid vormgeven
 • Een duurzame verbinding opbouwen
 • Contractueel vertrouwen

 • Competentievertrouwen

 • Vertrouwen terugbrengen in teams
 • Transformatief vertrouwen
 • Valkuilen

Klaar voor een andere aanpak?