Skip to main content

Lead your beat!

Walk your talk & talk your walk

  • Een cultuur van vertrouwen opbouwen
  • Krachtgericht coachen van je medewerkers
  • Efficiënt en effectief werken dankzij een professionele communicatie
  • Omgaan met meningsverschillen en conflicten tussen medewerkers

Workshops

Een cultuur van vertrouwen opbouwen

Vertrouwen opbouwen is een belangrijke bouwsteen om als team en als bedrijf succesvol te kunnen zijn.  Maar vertrouwen moet opgebouwd worden en is in het begin heel broos.  We horen heel regelmatig de uitspraak: “Vertrouwen is goed, maar controle is beter”.  Recente onderzoeken in heel wat verschillende organisaties tonen een veel meer genuanceerde blik. Wil je als bedrijf wendbaar en innovatief zijn dan heb je medewerkers nodig die gemotiveerd zijn en initiatief nemen.

Efficiënter en effectiever werken dankzij een professionele communicatie

Juist en tijdig geïnformeerd zijn kan je heel wat kosten en tijd besparen. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het allesbehalve.  Er kan heel snel miscommunicatie ontstaan met frustraties en vertraging tot gevolg.  Eveneens heeft ieder van ons zijn/haar communicatiestijl en inzicht hierin helpt ons om ons beter af te stemmen op de andere persoon.  Dit zorgt ervoor dat jouw overlegmomenten vlotter verlopen.

Krachtgericht coachen van je medewerkers

Goede resultaten en doelstellingen behalen én werken aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers is absoluut mogelijk.  Vertrekkende vanuit de krachten die reeds aanwezig zijn bij je medewerker laten we hem/haar zelf oplossingen voorstellen om bepaalde problemen op te lossen.
Hierdoor versterk je het zelfvertrouwen en moedig je verantwoordelijkheidszin aan bij je medewerkers.

Omgaan met meningsverschillen en conflicten tussen medewerkers

Waar mensen samenleven en samenwerken is het logisch dat er verschillende meningen en visies zijn.  Op zich is een meningsverschil positief omdat dit betekent dat medewerkers zich betrokken voelen en hun mening durven uiten.  Meningsverschillen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een team.  Maar meningsverschillen kunnen conflicten worden en dan wordt het een remmende factor. Als bedrijfsleider is het belangrijk dat de samenwerking tussen je medewerkers verder vlot kan blijven verlopen.  We reiken je de nodige handvaten aan.

Gelukkige koeien geven meer melk

  • Hoe je sterktes jouw relaties zullen verbeteren
  • Veerkracht in je team versterken

Workshops

Hoe je sterktes jouw relaties zullen verbeteren

Het maken van je kernkwadranten is een van de sterkste benaderingen om inzichten te krijgen in je eigen functioneren.  Je leert je eigen valkuilen herkennen en je weet welk gedrag jou uit “evenwicht” kan brengen.  Vanuit dit bewustzijn kan je je sterker afstemmen met jouw gedrag op personen met andere kernkwaliteiten en je relaties verbeteren.

Veerkracht in je team versterken

Onze wereld evolueert in een razend snel tempo en de kunst is om in je kracht te blijven staan in deze veranderende tijden.  Veerkracht is de kunst om mee te deinen op die golven van verandering, om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. Als team kunnen we elkaar hierin sterk ondersteunen.

Omotenashi

  • Van klant naar gast, als concurrentieel voordeel
  • Moeilijke klanten als groeifactor
  • Klachten zijn krachten

Workshops

Van klant naar gast, als concurrentieel voordeel

We merken dat heel wat organisaties wel klantgericht zijn, hoewel er nog heel wat ruimte voor verdere stappen mogelijk zijn.  In deze huidige tijd, en zeker in de nabije toekomst is dit niet meer voldoende voor dienstverlenende bedrijven om zich in hun markt te kunnen blijven handhaven.

Klachten zijn krachten

Een klacht die professioneel aangepakt wordt kan leiden tot een sterkere klantenbinding.  Je kan zelfs van deze klant een ambassadeur maken van jouw zaak.  In deze workshop leren we jou hoe dit aan te pakken. 

Moeilijke klanten als groeifactor

Wat maakt een klant moeilijk? Of is veeleisend een meer gepast woord?  Verkopen is voldoen aan de behoefte(n) van klanten. Die behoeften ontdekken is niet altijd eenvoudig.  Daarom zien we “moeilijke’ klanten als klanten die ons een ontzettend waardevol geschenk bieden.  We kunnen hier ons voordeel bij doen op voorwaarde dat we rustig kunnen blijven en al onze luistervaardigheden kunnen aanwenden.  Uiteraard zijn er verschillende types “moeilijke” klanten die we bespreken.  En inderdaad, een minderheid van onze klanten willen misbruik maken.  We leren jou deze dynamiek te onderscheiden van een veeleisend persoon die het goed met ons meent.

Klaar voor een andere aanpak?